User Tools

Site Tools


190530-5086-demin-la-gi

Demin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5086
Tên thay thế 1978 RH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9302196
Viễn điểm quỹ đạo 2.4238338
Độ lệch tâm 0.1133689
Chu kỳ quỹ đạo 1173.2594232
Độ bất thường trung bình 162.75610
Độ nghiêng quỹ đạo 3.38974
Kinh độ của điểm nút lên 183.24057
Acgumen của cận điểm 82.13368
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

5086 Demin (1978 RH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1978 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5086 Demin
190530-5086-demin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)