User Tools

Site Tools


190430-4560-klyuchevskij-la-gi

Klyuchevskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 16 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4560
Đặt tên theo Vasily Klyuchevsky
Tên thay thế 1976 YD2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8445672
Viễn điểm quỹ đạo 3.1525922
Độ lệch tâm 0.0513618
Chu kỳ quỹ đạo 1896.5829160
Độ bất thường trung bình 101.74889
Độ nghiêng quỹ đạo 9.03303
Kinh độ của điểm nút lên 285.73592
Acgumen của cận điểm 70.76243
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

4560 Klyuchevskij (1976 YD2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1976 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4560 Klyuchevskij
190430-4560-klyuchevskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)