User Tools

Site Tools


190330-4457-van-gogh-la-gi

van Gogh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4457
Đặt tên theo Vincent van Gogh
Tên thay thế 1989 RU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3151928
Viễn điểm quỹ đạo 3.0077430
Độ lệch tâm 0.1301068
Chu kỳ quỹ đạo 1585.9162880
Độ bất thường trung bình 294.17216
Độ nghiêng quỹ đạo 13.83629
Kinh độ của điểm nút lên 187.26900
Acgumen của cận điểm 339.71077
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

4457 van Gogh (1989 RU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1989 bởi Eric Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4457 van Gogh
190330-4457-van-gogh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)