User Tools

Site Tools


190030-5976-kalatajean-la-gi

Kalatajean
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Oak Ridge Obs.
Nơi khám phá Harvard
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5976
Tên thay thế 1992 SR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3108802
Viễn điểm quỹ đạo 3.0534288
Độ lệch tâm 0.1384239
Chu kỳ quỹ đạo 1604.4423801
Độ bất thường trung bình 311.09026
Độ nghiêng quỹ đạo 13.37232
Kinh độ của điểm nút lên 17.60328
Acgumen của cận điểm 235.65525
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5976 Kalatajean (1992 SR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1992 bởi Oak Ridge Obs. ở Harvard.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5976 Kalatajean
190030-5976-kalatajean-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)