User Tools

Site Tools


189830-5705-ericsterken-la-gi

Ericsterken
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Debehogne
Nơi khám phá Uccle
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1965
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5705
Tên thay thế 1965 UA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7934342
Viễn điểm quỹ đạo 2.8360962
Độ lệch tâm 0.2252198
Chu kỳ quỹ đạo 1286.3490530
Độ bất thường trung bình 54.19651
Độ nghiêng quỹ đạo 4.68674
Kinh độ của điểm nút lên 2.22348
Acgumen của cận điểm 351.22884
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5705 Ericsterken (1965 UA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1965 bởi H. Debehogne ở Uccle.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5705 Ericsterken
189830-5705-ericsterken-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)