User Tools

Site Tools


189630-5439-couturier-la-gi

Couturier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5439
Tên thay thế 1990 RW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.3203027
Viễn điểm quỹ đạo 4.5812847
Độ lệch tâm 0.1595859
Chu kỳ quỹ đạo 2868.3026031
Độ bất thường trung bình 103.46016
Độ nghiêng quỹ đạo 1.23578
Kinh độ của điểm nút lên 351.66918
Acgumen của cận điểm 330.12091
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0358
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.70

5439 Couturier (1990 RW) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5439 Couturier
189630-5439-couturier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)