User Tools

Site Tools


189430-5195-kaendler-la-gi

Kaendler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5195
Đặt tên theo Johann Joachim Kaendler
Tên thay thế 3289 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8793798
Viễn điểm quỹ đạo 2.4455504
Độ lệch tâm 0.1309086
Chu kỳ quỹ đạo 1161.5077119
Độ bất thường trung bình 99.34355
Độ nghiêng quỹ đạo 3.89102
Kinh độ của điểm nút lên 210.92146
Acgumen của cận điểm 130.80447
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5195 Kaendler (3289 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5195 Kaendler
189430-5195-kaendler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)