User Tools

Site Tools


189330-5085-hippocrene-la-gi

Hippocrene
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5085
Đặt tên theo Hippocrene
Tên thay thế 1977 NN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8518307
Viễn điểm quỹ đạo 2.6602069
Độ lệch tâm 0.1791599
Chu kỳ quỹ đạo 1237.6917571
Độ bất thường trung bình 29.78618
Độ nghiêng quỹ đạo 4.85790
Kinh độ của điểm nút lên 317.26586
Acgumen của cận điểm 354.37278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

5085 Hippocrene (1977 NN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1977 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5085 Hippocrene
189330-5085-hippocrene-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)