User Tools

Site Tools


189230-4559-strauss-la-gi

Strauss
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 11 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4559
Đặt tên theo Johann Strauss II
Tên thay thế 1989 AP6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7131304
Viễn điểm quỹ đạo 3.3312976
Độ lệch tâm 0.1022706
Chu kỳ quỹ đạo 1919.0498912
Độ bất thường trung bình 0.65331
Độ nghiêng quỹ đạo 11.14718
Kinh độ của điểm nút lên 120.24926
Acgumen của cận điểm 240.46098
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

4559 Strauss (1989 AP6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 1 năm 1989 bởi Freimut Börngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4559 Strauss
189230-4559-strauss-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)