User Tools

Site Tools


189030-5975-otakemayumi-la-gi

Otakemayumi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5975
Tên thay thế 1992 SG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3148410
Viễn điểm quỹ đạo 2.7878976
Độ lệch tâm 0.0927064
Chu kỳ quỹ đạo 1488.5328392
Độ bất thường trung bình 233.47857
Độ nghiêng quỹ đạo 14.96448
Kinh độ của điểm nút lên 359.11343
Acgumen của cận điểm 85.77590
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5975 Otakemayumi (1992 SG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1992 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5975 Otakemayumi
189030-5975-otakemayumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)