User Tools

Site Tools


188930-5704-schumacher-la-gi

Schumacher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 17 tháng 2 năm 1950
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5704
Đặt tên theo Heinrich Christian Schumacher
Tên thay thế 1950 DE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8668490
Viễn điểm quỹ đạo 3.5715830
Độ lệch tâm 0.1094574
Chu kỳ quỹ đạo 2109.7140376
Độ bất thường trung bình 26.50555
Độ nghiêng quỹ đạo 11.65198
Kinh độ của điểm nút lên 152.13644
Acgumen của cận điểm 32.15166
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0515
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.80

5704 Schumacher (1950 DE) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 2 năm 1950 bởi K. Reinmuth ở Heidelberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5704 Schumacher
188930-5704-schumacher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)