User Tools

Site Tools


188830-5576-albanese-la-gi

Albanese
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi CERGA
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5576
Tên thay thế 1986 UM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5683503
Viễn điểm quỹ đạo 2.9565295
Độ lệch tâm 0.0702602
Chu kỳ quỹ đạo 1677.0178263
Độ bất thường trung bình 174.05607
Độ nghiêng quỹ đạo 5.61154
Kinh độ của điểm nút lên 31.10243
Acgumen của cận điểm 68.00315
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0681
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.20

5576 Albanese (1986 UM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1986 bởi CERGA ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5576 Albanese
188830-5576-albanese-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)