User Tools

Site Tools


188730-5438-lorre-la-gi

Lorre
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 18 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5438
Tên thay thế 1990 QJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9930462
Viễn điểm quỹ đạo 3.5024472
Độ lệch tâm 0.2746616
Chu kỳ quỹ đạo 1663.6558347
Độ bất thường trung bình 109.97334
Độ nghiêng quỹ đạo 26.57476
Kinh độ của điểm nút lên 298.53291
Acgumen của cận điểm 238.77513
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.2

5438 Lorre (1990 QJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1990 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5438 Lorre
188730-5438-lorre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)