User Tools

Site Tools


188630-5309-macpherson-la-gi

MacPherson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5309
Tên thay thế 1981 ED25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7246770
Viễn điểm quỹ đạo 2.7789216
Độ lệch tâm 0.2340894
Chu kỳ quỹ đạo 1234.2210834
Độ bất thường trung bình 241.22494
Độ nghiêng quỹ đạo 4.04173
Kinh độ của điểm nút lên 202.38231
Acgumen của cận điểm 124.95337
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5309 MacPherson (1981 ED25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5309 MacPherson
188630-5309-macpherson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)