User Tools

Site Tools


188530-5194-b-ttger-la-gi

5194 Böttger
Tên
Tên Böttger
Tên chỉ định 4641 P-L
Phát hiện
Người phát hiệns Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Ngày phát hiện 24 tháng 9 năm 1960
Nơi phát hiện Đài thiên văn Palomar
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0449192
Bán trục lớn (a) 2.7074026 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.5857882 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8290170 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.45 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.30607°
Kinh độ (Ω) 140.81599°
Acgumen (ω) 104.53565°
Độ bất thường trung bình (M) 4.79073°

5194 Böttger là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1627.1504149 ngày (4.45 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
188530-5194-b-ttger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)