User Tools

Site Tools


188430-5084-gnedin-la-gi

Gnedin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5084
Tên thay thế 1977 FN1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8284602
Viễn điểm quỹ đạo 3.4693436
Độ lệch tâm 0.1017630
Chu kỳ quỹ đạo 2040.9724077
Độ bất thường trung bình 239.35949
Độ nghiêng quỹ đạo 7.43183
Kinh độ của điểm nút lên 42.06699
Acgumen của cận điểm 117.43789
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0656
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

5084 Gnedin (1977 FN1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1977 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5084 Gnedin
188430-5084-gnedin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)