User Tools

Site Tools


188330-4989-joegoldstein-la-gi

Joegoldstein
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4989
Đặt tên theo Joseph I. Goldstein
Tên thay thế 1981 DX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1032849
Viễn điểm quỹ đạo 3.0431073
Độ lệch tâm 0.1826177
Chu kỳ quỹ đạo 1507.6750712
Độ bất thường trung bình 343.38064
Độ nghiêng quỹ đạo 12.33622
Kinh độ của điểm nút lên 316.79231
Acgumen của cận điểm 80.60845
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

4989 Joegoldstein (1981 DX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1981 bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh. It was named bởi Dr. Bus in honor thuộc Joseph I. Goldstein, who was a professor thuộc materials science ở the time, in honor of Dr. Goldstein's contributions to the understanding of outer-space materials.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4989 Joegoldstein
188330-4989-joegoldstein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)