User Tools

Site Tools


188230-4558-janesick-la-gi

Janesick
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Alain Maury và Jean Mueller
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4558
Tên thay thế 1988 NF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.4012368
Viễn điểm quỹ đạo 2.9946762
Độ lệch tâm 0.3624820
Chu kỳ quỹ đạo 1190.2194904
Độ bất thường trung bình 17.80464
Độ nghiêng quỹ đạo 22.17509
Kinh độ của điểm nút lên 255.04072
Acgumen của cận điểm 94.06174
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

4558 Janesick (1988 NF) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1988 bởi Alain Maury và Jean Mueller ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4558 Janesick
188230-4558-janesick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)