User Tools

Site Tools


188030-5973-takimoto-la-gi

Takimoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5973
Tên thay thế 1991 QC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1429660
Viễn điểm quỹ đạo 2.9718616
Độ lệch tâm 0.1620574
Chu kỳ quỹ đạo 1493.8257691
Độ bất thường trung bình 64.76883
Độ nghiêng quỹ đạo 3.62254
Kinh độ của điểm nút lên 229.44132
Acgumen của cận điểm 58.85586
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5973 Takimoto (1991 QC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1991 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5973 Takimoto
188030-5973-takimoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)