User Tools

Site Tools


187930-5839-goi-la-gi

GOI
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5839
Tên thay thế 1974 SJ3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5212307
Viễn điểm quỹ đạo 2.9967547
Độ lệch tâm 0.0861771
Chu kỳ quỹ đạo 1673.8796932
Độ bất thường trung bình 344.07851
Độ nghiêng quỹ đạo 16.98325
Kinh độ của điểm nút lên 4.85324
Acgumen của cận điểm 141.83415
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5839 GOI (1974 SJ3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1974 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5839 GOI
187930-5839-goi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)