User Tools

Site Tools


187830-5703-hevelius-la-gi

Hevelius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Reinmuth, K.
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1931
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5703
Đặt tên theo Johannes Hevelius
Tên thay thế 1931 VS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1270944
Viễn điểm quỹ đạo 3.0368088
Độ lệch tâm 0.1761680
Chu kỳ quỹ đạo 1515.3765894
Độ bất thường trung bình 164.88738
Độ nghiêng quỹ đạo 14.26211
Kinh độ của điểm nút lên 36.85178
Acgumen của cận điểm 12.97829
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

5703 Hevelius (1931 VS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1931 bởi Reinmuth, K. ở Heidelberg. Nó được đặt theo tên Johannes Hevelius.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5703 Hevelius
187830-5703-hevelius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)