User Tools

Site Tools


187730-5572-bliskunov-la-gi

Bliskunov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Zhuravleva, L. V.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5572
Tên thay thế 1978 SS2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6350337
Viễn điểm quỹ đạo 3.6194843
Độ lệch tâm 0.1573983
Chu kỳ quỹ đạo 2019.9666975
Độ bất thường trung bình 203.65839
Độ nghiêng quỹ đạo 8.96966
Kinh độ của điểm nút lên 198.71422
Acgumen của cận điểm 70.23156
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0686
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.00

5572 Bliskunov (1978 SS2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi Zhuravleva, L. V. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5572 Bliskunov
187730-5572-bliskunov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)