User Tools

Site Tools


187630-5436-eumelos-la-gi

Eumelos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 20 tháng 2 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5436
Tên thay thế 1990 DK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.7980160
Viễn điểm quỹ đạo 5.6025926
Độ lệch tâm 0.0773586
Chu kỳ quỹ đạo 4331.5320978
Độ bất thường trung bình 235.85020
Độ nghiêng quỹ đạo 7.43217
Kinh độ của điểm nút lên 253.98578
Acgumen của cận điểm 219.71260
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.3

5436 Eumelos (1990 DK) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 20 tháng 2 năm 1990 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5436 Eumelos
187630-5436-eumelos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)