User Tools

Site Tools


187530-5308-hutchison-la-gi

Hutchison
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 28 tháng 2 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5308
Tên thay thế 1981 DC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1104809
Viễn điểm quỹ đạo 3.2082037
Độ lệch tâm 0.2063899
Chu kỳ quỹ đạo 1584.0167779
Độ bất thường trung bình 331.32012
Độ nghiêng quỹ đạo 11.86374
Kinh độ của điểm nút lên 225.12020
Acgumen của cận điểm 98.78312
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5308 Hutchison (1981 DC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 2 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5308 Hutchison
187530-5308-hutchison-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)