User Tools

Site Tools


187430-5193-tanakawataru-la-gi

Tanakawataru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Ueda và H. Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 7 tháng 3 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5193
Tên thay thế 1992 ET
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6784844
Viễn điểm quỹ đạo 3.6837922
Độ lệch tâm 0.1580107
Chu kỳ quỹ đạo 2072.3936613
Độ bất thường trung bình 357.54932
Độ nghiêng quỹ đạo 2.71020
Kinh độ của điểm nút lên 90.99591
Acgumen của cận điểm 19.12530
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

5193 Tanakawataru (1992 ET) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1992 bởi S. Ueda và H. Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5193 Tanakawataru
187430-5193-tanakawataru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)