User Tools

Site Tools


187330-5083-irinara-la-gi

Irinara
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N. S.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 13 tháng 3 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5083
Tên thay thế 1977 EV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3477490
Viễn điểm quỹ đạo 2.7568722
Độ lệch tâm 0.0801476
Chu kỳ quỹ đạo 1489.3566848
Độ bất thường trung bình 203.57082
Độ nghiêng quỹ đạo 14.74884
Kinh độ của điểm nút lên 321.51063
Acgumen của cận điểm 239.02126
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5083 Irinara (1977 EV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 3 năm 1977 bởi Chernykh, N. S. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5083 Irinara
187330-5083-irinara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)