User Tools

Site Tools


187230-4879-zykina-la-gi

Zykina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, L. I.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 12 tháng 11 năm 1974
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4879
Đặt tên theo Lyudmila Zykina
Tên thay thế 1974 VG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8723524 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.4560396 AU
Bán trục lớn 3.1641960 AU
Độ lệch tâm 0.0922331
Chu kỳ quỹ đạo 2055.8597657 d
Độ bất thường trung bình 314.58181°
Độ nghiêng quỹ đạo 10.29246°
Kinh độ của điểm nút lên 49.34644°
Acgumen của cận điểm 22.42854°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

4879 Zykina (1974 VG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 11 năm 1974 bởi Chernykh, L. I. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4879 Zykina
187230-4879-zykina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)