User Tools

Site Tools


187130-4557-mika-la-gi

Mika
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Masayuki Yanai và Kazuro Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 14 tháng 12 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4557
Tên thay thế 1987 XD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8730149
Viễn điểm quỹ đạo 3.1723201
Độ lệch tâm 0.0495101
Chu kỳ quỹ đạo 1919.4816888
Độ bất thường trung bình 245.01850
Độ nghiêng quỹ đạo 11.28964
Kinh độ của điểm nút lên 113.14564
Acgumen của cận điểm 40.44015
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

4557 Mika (1987 XD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 12 năm 1987 bởi Masayuki Yanai và Kazuro Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4557 Mika
187130-4557-mika-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)