User Tools

Site Tools


187030-5972-harryatkinson-la-gi

Harryatkinson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 5 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5972
Đặt tên theo Harry Atkinson
Tên thay thế 1991 PS12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4673526
Viễn điểm quỹ đạo 2.8970212
Độ lệch tâm 0.0800967
Chu kỳ quỹ đạo 1604.4714122
Độ bất thường trung bình 153.97086
Độ nghiêng quỹ đạo 13.86841
Kinh độ của điểm nút lên 153.29463
Acgumen của cận điểm 322.67750
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

5972 Harryatkinson (1991 PS12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 8 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5972 Harryatkinson
187030-5972-harryatkinson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)