User Tools

Site Tools


186930-5838-hamsun-la-gi

Hamsun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5838
Đặt tên theo Knut Hamsun
Tên thay thế 2170 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2043834
Viễn điểm quỹ đạo 2.8957084
Độ lệch tâm 0.1355515
Chu kỳ quỹ đạo 1487.3747909
Độ bất thường trung bình 287.27176
Độ nghiêng quỹ đạo 14.35202
Kinh độ của điểm nút lên 186.57799
Acgumen của cận điểm 59.86033
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5838 Hamsun (2170 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5838 Hamsun
186930-5838-hamsun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)