User Tools

Site Tools


186730-5571-lesliegreen-la-gi

Lesliegreen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. W. Kamper
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 1 tháng 6 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5571
Tên thay thế 1978 LG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8128545
Viễn điểm quỹ đạo 3.2275629
Độ lệch tâm 0.0686556
Chu kỳ quỹ đạo 1917.1401382
Độ bất thường trung bình 353.22792
Độ nghiêng quỹ đạo 9.68907
Kinh độ của điểm nút lên 281.08835
Acgumen của cận điểm 207.87994
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

5571 Lesliegreen (1978 LG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 6 năm 1978 bởi K. W. Kamper ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5571 Lesliegreen
186730-5571-lesliegreen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)