User Tools

Site Tools


186630-5435-kameoka-la-gi

Kameoka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Sugie
Nơi khám phá Dynic
Ngày khám phá 21 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5435
Đặt tên theo Kameoka
Tên thay thế 1990 BS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7255343
Viễn điểm quỹ đạo 3.5716251
Độ lệch tâm 0.1343607
Chu kỳ quỹ đạo 2040.6591125
Độ bất thường trung bình 124.85891
Độ nghiêng quỹ đạo 18.22630
Kinh độ của điểm nút lên 109.52389
Acgumen của cận điểm 356.82154
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0737
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.40

5435 Kameoka (1990 BS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1990 bởi A. Sugie ở Dynic.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5435 Kameoka
186630-5435-kameoka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)