User Tools

Site Tools


186530-5307-paul-andr-la-gi

5307 Paul-André là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1369.9962599 ngày (3.75 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 30 tháng 12 năm 1980.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
186530-5307-paul-andr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)