User Tools

Site Tools


186430-5192-yabuki-la-gi

Yabuki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tetsuya Fujii và Kazuro Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 4 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5192
Tên thay thế 1991 CC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9264201
Viễn điểm quỹ đạo 3.4603523
Độ lệch tâm 0.0835997
Chu kỳ quỹ đạo 2084.3737108
Độ bất thường trung bình 106.62860
Độ nghiêng quỹ đạo 14.90110
Kinh độ của điểm nút lên 91.24361
Acgumen của cận điểm 304.62291
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0966
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.40

5192 Yabuki (1991 CC) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 2 năm 1991 bởi Tetsuya Fujii và Kazuro Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5192 Yabuki
186430-5192-yabuki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)