User Tools

Site Tools


186330-5082-nihonsyoki-la-gi

Nihonsyoki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kosai và Hurukawa
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5082
Đặt tên theo Nihon Shoki
Tên thay thế 1977 DN4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7335537
Viễn điểm quỹ đạo 3.5281809
Độ lệch tâm 0.1269021
Chu kỳ quỹ đạo 2023.4636346
Độ bất thường trung bình 216.87269
Độ nghiêng quỹ đạo 2.95243
Kinh độ của điểm nút lên 103.29223
Acgumen của cận điểm 56.98616
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5082 Nihonsyoki (1977 DN4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1977 bởi Kosai và Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5082 Nihonsyoki
186330-5082-nihonsyoki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)