User Tools

Site Tools


186230-4769-castalia-la-gi

4769 Castalia
Orbital characteristics
Orbit type Near-Earth,
Venus-crosser asteroid,
Mars-crosser asteroid
Bán trục lớn 1.063 AU
Độ lệch tâm 0.4831
Chu kỳ quỹ đạo 1.10 year
Độ nghiêng quỹ đạo 8.89°
Physical characteristics
Diameter 1.8×0.8 km
Mass 5.0×1011 kg
Density 2.1 g/cm³
Rotation period 4 h
Spectral class S
Albedo ?
History
Người phát hiện E. F. Helin, 9 tháng 8 năm 1989

4769 Castalia (tên chỉ định:1989 PB) là tiểu hành tinh đầu tiên được mô hình hóa bởi chụp ảnh radar. Nó là một tiểu hành tinh Apollo, cắt qua Sao Hỏa, và cắt qua Sao Kim. Nó được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1989, bởi Eleanor F. Helin (Caltech) tạgi Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên Castalia trong thần thoại Hy Lạp.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4769 Castalia
  • NASA Asteroid Radar Search – The 228 Radar-Detected Asteroids: Asteroid 4769 Castalia
186230-4769-castalia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)