User Tools

Site Tools


186030-4556-gumilyov-la-gi

Gumilyov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lyudmila Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 27 tháng 8 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4556
Tên thay thế 1987 QW10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9768439
Viễn điểm quỹ đạo 2.6457687
Độ lệch tâm 0.1447071
Chu kỳ quỹ đạo 1283.4669351
Độ bất thường trung bình 337.47122
Độ nghiêng quỹ đạo 4.74917
Kinh độ của điểm nút lên 111.93916
Acgumen của cận điểm 213.40557
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

4556 Gumilyov (1987 QW10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 8 năm 1987 bởi Lyudmila Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4556 Gumilyov
186030-4556-gumilyov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)