User Tools

Site Tools


185830-5971-tickell-la-gi

Tickell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5971
Đặt tên theo Crispin Tickell
Tên thay thế 1991 NT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1646677
Viễn điểm quỹ đạo 3.0329445
Độ lệch tâm 0.1670530
Chu kỳ quỹ đạo 1530.2388588
Độ bất thường trung bình 23.13616
Độ nghiêng quỹ đạo 12.35348
Kinh độ của điểm nút lên 290.46532
Acgumen của cận điểm 1.51140
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5971 Tickell (1991 NT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5971 Tickell
185830-5971-tickell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)