User Tools

Site Tools


185630-5701-baltuck-la-gi

Baltuck
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Tombaugh
Nơi khám phá Đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1929
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5701
Tên thay thế 1929 VS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2227416
Viễn điểm quỹ đạo 3.2845508
Độ lệch tâm 0.1928006
Chu kỳ quỹ đạo 1669.0165028
Độ bất thường trung bình 76.16749
Độ nghiêng quỹ đạo 6.23513
Kinh độ của điểm nút lên 35.09352
Acgumen của cận điểm 348.64394
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5701 Baltuck (1929 VS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1929 bởi C. W. Tombaugh ở Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5701 Baltuck
185630-5701-baltuck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)