User Tools

Site Tools


185530-5570-kirsan-la-gi

Kirsan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 4 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5570
Tên thay thế 1976 GM7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0119913
Viễn điểm quỹ đạo 3.4551649
Độ lệch tâm 0.0685268
Chu kỳ quỹ đạo 2123.8481958
Độ bất thường trung bình 241.06101
Độ nghiêng quỹ đạo 10.77010
Kinh độ của điểm nút lên 174.11768
Acgumen của cận điểm 329.18566
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.9

5570 Kirsan (1976 GM7) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5570 Kirsan
185530-5570-kirsan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)