User Tools

Site Tools


185430-5433-kairen-la-gi

Kairen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kojima
Nơi khám phá Chiyoda
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5433
Tên thay thế 1988 VZ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9741070
Viễn điểm quỹ đạo 3.1069128
Độ lệch tâm 0.2229485
Chu kỳ quỹ đạo 1479.0394838
Độ bất thường trung bình 281.53162
Độ nghiêng quỹ đạo 7.79629
Kinh độ của điểm nút lên 269.86703
Acgumen của cận điểm 160.70453
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5433 Kairen (1988 VZ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1988 bởi T. Kojima ở Chiyoda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5433 Kairen
185430-5433-kairen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)