User Tools

Site Tools


185330-5306-fangfen-la-gi

Fangfen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Harvard University
Nơi khám phá Harvard
Ngày khám phá 25 tháng 1 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5306
Tên thay thế 1980 BB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6656670
Viễn điểm quỹ đạo 3.0486398
Độ lệch tâm 0.0670200
Chu kỳ quỹ đạo 1764.0008009
Độ bất thường trung bình 95.69869
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13402
Kinh độ của điểm nút lên 80.21799
Acgumen của cận điểm 253.34937
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5306 Fangfen (1980 BB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 1 năm 1980 bởi Harvard University ở Harvard.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5306 Fangfen
185330-5306-fangfen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)