User Tools

Site Tools


185130-5081-sanguin-la-gi

Sanguin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Felix Aguilar Observatory team
Nơi khám phá El Leoncito Station
Ngày khám phá 18 tháng 11 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5081
Tên thay thế 1976 WC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0542532
Viễn điểm quỹ đạo 2.5824660
Độ lệch tâm 0.1139195
Chu kỳ quỹ đạo 1289.3464668
Độ bất thường trung bình 110.67491
Độ nghiêng quỹ đạo 13.18749
Kinh độ của điểm nút lên 83.35461
Acgumen của cận điểm 162.58519
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1072
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.10

5081 Sanguin (1976 WC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 11 năm 1976 bởi Felix Aguilar Observatory team ở El Leoncito Station.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5081 Sanguin
185130-5081-sanguin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)