User Tools

Site Tools


185030-4768-hartley-la-gi

Hartley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Noymer, A. J.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 11 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4768
Tên thay thế 1988 PH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4394357
Viễn điểm quỹ đạo 3.9236337
Độ lệch tâm 0.2332519
Chu kỳ quỹ đạo 2072.7809829
Độ bất thường trung bình 156.89640
Độ nghiêng quỹ đạo 20.05465
Kinh độ của điểm nút lên 320.65268
Acgumen của cận điểm 26.87393
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0398
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.30

4768 Hartley (1988 PH1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 8 năm 1988 bởi Noymer, A. J. ở Siding Spring. Nó được đặt tên theo tên của nhà thiên văn học Malcolm Hartley.[1].

  1. ^ Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Têns, 5th edition, Springer-Verlag, p.411. ISBN 3-540-00238-3.
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4768 Hartley
185030-4768-hartley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)