User Tools

Site Tools


184930-4659-roddenberry-la-gi

4659 Roddenberry là một tiểu hành tinh vành đai chính được đặt tên của Gene Roddenberry. Nó được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1981, ở Đài thiên văn Siding Spring gần Coonabarabran, New South Wales bởi S.J. "Bobby" Bus.

184930-4659-roddenberry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)