User Tools

Site Tools


184830-4554-fanynka-la-gi

Fanynka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Antonín Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 28 tháng 10 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4554
Tên thay thế 1986 UT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7998252
Viễn điểm quỹ đạo 3.5697626
Độ lệch tâm 0.1208771
Chu kỳ quỹ đạo 2075.9668946
Độ bất thường trung bình 49.17936
Độ nghiêng quỹ đạo 9.21736
Kinh độ của điểm nút lên 255.73053
Acgumen của cận điểm 6.72642
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0812
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.40

4554 Fanynka (1986 UT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 10 năm 1986 bởi Antonín Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4554 Fanynka
184830-4554-fanynka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)