User Tools

Site Tools


184730-4348-poulydamas-la-gi

Poulydamas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carolyn S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4348
Tên thay thế 1988 RU
Đặc trưng quỹ đạo[1][2]
Kỷ nguyên 27 tháng 8 năm 2011 (JD 2455800.5)
Cận điểm quỹ đạo 4.7257611 AU
Viễn điểm quỹ đạo 5.7631977 AU
Bán trục lớn 5.2444794 AU
Độ lệch tâm 0.0989075
Chu kỳ quỹ đạo 12.01052 yr (4386.842 d)
Độ bất thường trung bình 305.28505°
Độ nghiêng quỹ đạo 7.95704°
Kinh độ của điểm nút lên 220.12279°
Acgumen của cận điểm 159.44827°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 48 km (EAON)[3]
~80 km[4][5]
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.2

4348 Poulydamas (1988 RU) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1988, bởi Carolyn S. Shoemaker ở Palomar.

  1. ^ NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 4348 Poulydamas
  2. ^ AstDys: 4348 Poulydamas Retrieved 2011-08-19
  3. ^ Pierre Vingerhoets and Jan Van Gestel (31 tháng 1 năm 2004). “E.A.O.N.: (4348) Poulydamas”. European Asteroidal Occultation Network (E.A.O.N.). Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2010. 
  4. ^ Assuming a generic trojan albedo of 0.06
  5. ^ Dan Bruton. “Conversion of Absolute Magnitude to Diameter for Minor Planets”. Department of Physics & Astronomy (Stephen F. Austin State University). Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2009. 
184730-4348-poulydamas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)