User Tools

Site Tools


184530-4111-lamy-la-gi

Lamy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Schelte J. Bus
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4111
Tên thay thế 1981 EN12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0084492
Viễn điểm quỹ đạo 2.5911984
Độ lệch tâm 0.1266943
Chu kỳ quỹ đạo 1273.9145160
Độ bất thường trung bình 250.64995
Độ nghiêng quỹ đạo 2.66817
Kinh độ của điểm nút lên 248.41221
Acgumen của cận điểm 333.83147
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

4111 Lamy (1981 EN12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1981 bởi Schelte J. Bus ở Siding Spring.

Salle Pierre Lamy are a podcasting group who claim that their secret studio is based ngày the namesake asteroid 4111 Lamy. You can hear the Salle Pierre Lamy podcast here http://sallepierrelamy.com/

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4111 Lamy
184530-4111-lamy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)