User Tools

Site Tools


184430-5970-ohdohrikouen-la-gi

Ohdohrikouen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Watanabe
Nơi khám phá Sapporo
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5970
Đặt tên theo Odori Park
Tên thay thế 1991 JS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8441135
Viễn điểm quỹ đạo 2.5619681
Độ lệch tâm 0.1629236
Chu kỳ quỹ đạo 1194.3517117
Độ bất thường trung bình 39.82566
Độ nghiêng quỹ đạo 4.32659
Kinh độ của điểm nút lên 122.63749
Acgumen của cận điểm 166.30897
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

5970 Ohdohrikouen (1991 JS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1991 bởi K. Watanabe ở Sapporo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5970 Ohdohrikouen
184430-5970-ohdohrikouen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)