User Tools

Site Tools


184330-5835-mainfranken-la-gi

Mainfranken
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5835
Tên thay thế 1992 SP24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7489769
Viễn điểm quỹ đạo 3.6833955
Độ lệch tâm 0.1452681
Chu kỳ quỹ đạo 2106.7365182
Độ bất thường trung bình 185.34435
Độ nghiêng quỹ đạo 4.97086
Kinh độ của điểm nút lên 252.88854
Acgumen của cận điểm 197.37452
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5835 Mainfranken (1992 SP24) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5835 Mainfranken
184330-5835-mainfranken-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)